Posts Tagged ‘innovación’

Modelos de Negocio

Posted by: FrancoIT_GRC on 30/07/2013

Libro Recomendado IV

Posted by: FrancoIT_GRC on 29/02/2012

Libros Recomendados II

Posted by: FrancoIT_GRC on 15/02/2012

Libros Recomendados I

Posted by: FrancoIT_GRC on 08/02/2012

TI dividida en el 2020?

Posted by: FrancoIT_GRC on 07/12/2011

Mapas mentales

Posted by: FrancoIT_GRC on 05/12/2011

Speakers como Steve Jobs

Posted by: FrancoIT_GRC on 05/12/2011

Pronósticos TI – 2012

Posted by: FrancoIT_GRC on 03/12/2011

Decisiones y Sombreros

Posted by: FrancoIT_GRC on 03/12/2011

Innovación y Tecnología

Posted by: FrancoIT_GRC on 01/12/2011

Innovación – Steve Jobs

Posted by: FrancoIT_GRC on 04/10/2011

Tiempos exponenciales

Posted by: FrancoIT_GRC on 01/05/2011